Yangın
  Oto Kaza
  Oto Dışı Kaza
  Mühendislik
  Nakliyat
  Tarım
  Sağlık
  Ergo Emeklilik ve Hayat
   
 

İş Yeri Paket Sigortaları

İş yerinizi ve içinde bulunan muhteviyatınızı karşılaşabileceğiniz pek çok rizikoya karşı güvence altına alır.

İşyeri Paket Sigortası'nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, otomatik olarak teminat altına aldığı riskler şunlardır:

Yangın, yıldırım, infilak
Dahili su
Duman
Fırtına ve yer kayması
Dolu, kar ağırlığı
Hava ve kara taşıtları çarpması
Hırsızlık
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler,terör
Kiracının veya mal sahibinin kira kaybı
Kiracının mal sahibine veya komşulara, mal sahibinin komşulara karşı mali sorumluluğu
Geçici iş yeri masrafları
İş durması
Enkaz kaldırma masrafları

İş Yeri Paket Sigortası'nın teminat kapsamı istenildiği takdirde aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:

Deprem ve yanardağ püskürmesi
Cam Kırılması
Sel ve su baskını
İşveren mali sorumluluk
İşletme ve ürün mali sorumluluk
Ferdi kaza
Emniyeti suistimal

Bizim Konut Sigortaları

İster kiracı olun, ister ev sahibi; evinizin ve eşyanızın uğrayabileceği her türlü zararı ve dolaylı olarak ödemekle yükümlü olacağınız tazminatları karşılar ve sizi güvence altına alır.

Bizim Konut Sigortası'nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, otomatik olarak teminat altına aldığı riskler şunlardır:

Yangın, yıldırım, infilak
Sel ve su baskını
Dahili su - Duman
Fırtına, dolu ve yer kayması
Hava ve kara taşıtları çarpması
Hırsızlık
Kar ağırlığı
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri,kötü niyetli hareketler, terör
Kira kaybı
Kiracının ev sahibine veya komşulara, evsahibinin komşulara karşı mali sorumluluğu
Geçici ikametgah masrafları
Enkaz kaldırma masrafları
Yakıt sızması
Kazaen kırılma
Riziko adresi dışında bulunan eşyaların uğrayacağı zararlar
Ferdi kaza
Aile mesuliyeti
Elektrik hasarları ve elektrik hasarlarına bağlı gıda bozulması
Tamirci ve temizlikçilerin vereceği zaralar
Ortak kısımlardaki eşyaların zarar görmesi
%10 limitle eksik sigortadan koruma
Yeni değer klozu
Misafir eşyalarının uğrayacağı zararlar
Hukuksal koruma, hasarsızlık koruma, hasarsızlık indirimi
Elektronik cihaz hasarları
Makine kırılması hasarları
Bina üzerindeki sabit kıymetlerin hırsızlığı
Kişisel gasp-hırsızlık
Hırsızlık ve gasp sonrası çıkarılacak belgelerin masrafları
İzolasyon hasarları

Bizim Konut Sigortası'nın teminat kapsamı istenildiği takdirde aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:

Deprem ve yanardağ püskürmesi
Cam Kırılması
Konut yardım hizmetleri (Asistans);

Yukarıda belirtilen teminatlar, belediye hudutları içinde yer alan tam kagir (betonarme, karkas) evler ve bu evlerde bulunan eşyalar için geçerlidir.

Zorunlu Deprem Sigortası

587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Tüm Türkiye genelinde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro vb. amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ve doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler için yaptırılması mecburidir. "Deprem" riskine karşı teminat veren bu sigorta poliçesi beyan ile şirketimizden temin edilebilir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları'na ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, tamamı ticari ve sınai amaçlı binalar ve 27.12.1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar Zorunlu Deprem Sigortası'nın kapsamı dışında kalmaktadır.

Etkileşimli Deprem sigortası için tıklayın.

Eczane Paket Sigorta Poliçesi

Bina, emtia, demirbaş, makina, kasa ve yazar kasa muhteviyatları için Yangın, Yıldırım, İnfilak, Sel ve Su Baskını, Dahili Su Hasarları, Duman, Hava taşıtları, Kara taşıtları, Fırtına, Yer kayması, Kar ağırlığı, Dolu rizikolarının gerçekleşmesinden doğacak zararlar ile isteğe bağlı olarak alabileceğiniz Deprem ve Yanardağ Püskürmesi, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör ve Hırsızlık

1- Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu
2- Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu
3- Mal sahibi veya kiracının komşuluk sorumluluğu
4- 3.Şahıs sorumluluk
5- Mesleki Sorumluluk
6- İşveren Sorumluluk

Kiracının kira kaybı
Alternatif işyeri masrafları
Geçici Adres Teminatı
İş Durması
Enkaz kaldırılması
Cam ve tabela kırılması, raf/vitrinlerin herhangi bir sebeple devrilmesi sonucu emtiada meydana gelebilecek hasarlar
Elektronik cihaz
Makine Kırılması
Elektrik Hasarları
Soğutucu Cihazlarda ürün Bozulması
Nöbet Özel Şartı (nöbet çizelgesinde belirtilen tarihlerde, emtia hasarlarında %30una kadar eksik sigorta uygulanmayacaktır.)

Ferdi Kaza
Emniyeti Suistimal
Taşınan Para
Kasa hırsızlık
Yazar kasa hırsızlık
Kasadaki reçeteli İlaçlar
Reçete ve kupür hırsızlık
Asistans

Tıp Paket Sigortası

Bina, emtia, demirbaş, makina, kasa ve yazar kasa muhteviyatları için Yangın, Yıldırım, İnfilak, Sel ve Su Baskını, Dahili Su Hasarları, Duman, Hava taşıtları, Kara taşıtları, Fırtına, Yer kayması, Kar ağırlığı, Dolu, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör ve Hırsızlık rizikolarının gerçekleşmesinden doğacak zararlar ile isteğe bağlı olarak alabileceğiniz Deprem ve Yanardağ Püskürmesi,

1- Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu
2- Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu
3- Mal sahibi veya kiracının komşuluk sorumluluğu
4- 3.Şahıs sorumluluk
5- Mesleki Sorumluluk
6- İşveren Sorumluluk

Kiracının kira kaybı
Alternatif işyeri masrafları
Geçici adres teminatı
İş Durması
Enkaz kaldırılması
Cam ve tabela kırılması, cam ihtiva eden dolapların herhangi bir sebeple devrilmesi sonucu emteada meydana gelebilecek hasarlar
Elektronik cihaz
Makine Kırılması
Elektrik Hasarları
Soğutucu Cihazlarda ürün Bozulması
Yakıt sızması
Tamirci, temizlikçi ve tedarikçi gibi üçüncü şahısların verebileceği zararlar
İşletmenizde gerçekleştirebileceğiniz tamir ve inşaatlarda oluşabilecek zararlar
Çevre düzenlemeleri ve peyzaj
Ferdi Kaza
Emniyeti Suistimal
Taşınan Para
Kasa hırsızlık
Yazar kasa hırsızlık
Manevi tazminat talepleri
Asistans

Eğitim Paket Sigortası

KLASİK YANGIN SİGORTASI TEMİNATLARI

Bina, emtia, demirbaş, makina için Yangın, Yıldırım, İnfilak, Sel ve Su Baskını, Dahili Su Hasarları, Duman, Hava taşıtları, Kara taşıtları, Fırtına, Yer kayması, Kar ağırlığı, Dolu, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör ve Hırsızlık rizikolarının gerçekleşmesinden doğacak zararlar ile isteğe bağlı olarak alabileceğiniz Deprem ve Yanardağ Püskürmesi, kasa ve yazar kasalarınızın muhteviyatları için Yangın rizikosunun gerçekleşmesi sonucu oluşabilecek kayıplar

MALİ SORUMLULUKLAR

1- Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu
2- Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu
3- Mal sahibi veya kiracının komşuluk sorumluluğu
4- Üçüncü şahıs sorumluluk
5- Otopark sorumluluk
6- İşveren sorumluluk

DİĞER TEMİNATLAR

Kiracının kira kaybı
Alternatif işyeri masrafları
Geçici adres teminatı
İş durması
Enkaz kaldırılması
Cam ve tabela kırılması, cam ihtiva eden dolapların herhangi bir sebeple devrilmesi sonucu emteada meydana gelebilecek hasarlar
Elektronik cihaz
Makine kırılması
Elektrik hasarları
Yakıt sızması
Tamirci, temizlikçi, tedarikçi, sağlık personeli gibi üçüncü şahısların verebileceği zararlar
İşletmenizde gerçekleştirebileceğiniz tamir ve inşaatlarda oluşabilecek zararlar
Gıda zehirlenmeleri
Ferdi kaza (örenci, öğretmen, idari personel ve tüm ziyaretçiler için)
Hukuksal koruma
Öğrencilerin bina ve eşyalara verebileceği zararlar
Çevre düzenlemeleri ve peyzaj
Emniyeti suistimal
Taşınan para
Kasa hırsızlık
Yazar kasa hırsızlık
Manevi tazminat talepleri
Asistans hizmetleri

AkarYakıt Paket Sigortaları

Akaryakıt Paket sigortası ile istasyonunuzda gerçekleşebilecek maddi hasarları, maddi hasarlar sonrası maruz kalabileceğiniz kar kaybını ve üçüncü şahıslara ya da müşterilerimize karşı doğabilecek tüm sorumluluklarınızı tek poliçede teminat altına alabilirsiniz.

Bu ürün; alaryakıt istasyonu işleticisi olarak hizmete ara vermeden devam edebilmesi için istasyonunuzun başına gelebilecek hasarlar sonrası sırtınız yere gelmemesi için tasarlandı.

Bu ürün kapsamında sahip olacağınız teminatlar;

Yangın, yıldırım, infilak
Dahili su
Fırtına
Haca ve kara taşıtlarının çarpması
Duman
Yer kayması
Kar ağırlığı
Dolu
Cam kırılması
Ferdi kaza
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
Hırsızlık
Kiracı mali mesuliyet (yangın)
Komşu mali mesuliyet (yangın)
Malikin kiracıya mesuliyeti (yangın)
Kira kaybı
Tank delinmesi
İşletme mesleki sorumluluk
Kar kaybı
Çevre kirliliği
Taşınan para ve kıymet
Pompacı para ve hırsızlık
Sel ve su baskını
Deprem ve yanardağ püskürmesi
Kiracı mali mesuliyet (ek teminatlar)
Komşu mali mesuliyet (ek teminatlar)
Malikin kiracıya karşı mesuliyeti (ek teminatlar)
Yer kayması (temeller)
Açıktaki kıymetler için fırtına
Tabela camları
Makine kırılması
Emniyeti Suistimal
Elektronik cihaz
3. şahıs mali mesuliyet
Hortum kopması
Enkaz Kaldırma
İşveren mali mesuliyeti
Enflasyon koruması


Tüm hakları saklıdır©2011 Asri Sigorta Ltd. Şti.

Adres : Omurtak Cad. Sezer İş Mrk. No:39 Çorlu / Tekirdağ
Tel : (0282) 654 87 97 - Faks : (0282) 652 02 66
E-mail : info@asrisigorta.com