Yangın
  Oto Kaza
  Oto Dışı Kaza
Mühendislik
  Nakliyat
  Tarım
  Sağlık
  Ergo Emeklilik ve Hayat
   
 

Makine Kırılması Sigortası

İşletmenizdeki tüm üretim ve yardımcı makinelerinizi (tekstil, metal, deri, ahşap, plastik, gıda, baskı ve ambalaj vb. makineleri) montaj ve tecrübe devreleri tamamlandıktan ve tam çalışır hale geçtikten sonra teminat altına almaktadır.

Makine Kırılması Sigortası' nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, otomatik olarak teminat altına aldığı başlıca riskler şunlardır.

İşletme kazaları
İmalat, montaj, işçilik kusurları
Yağlama kusurları
Elektrik enerjisinden kaynaklanan hasarlar (voltaj dalgalanmaları, kısa devre/alevsiz yangın, yıldırımın dolaylı etkileri)
Fırtına
Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi
İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği, kötü niyeti

Makine Kırılması Sigortası' nın teminat kapsamı aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:
Fiziki İnfilak
Makinelerin temel ve kaidelerinde meydana gelebilecek hasarlar
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları
Müteharrik iş makineleri (ekskavatör, dozer, loader, vinç, forklift, vb.) için geniş kasko (yangın, deprem, sel, toprak çökmesi, kaya düşmesi, çarpma, çarpışma, devrilme, ayrıca talep edilmesi halinde ek olarak hırsızlık)
Makine Kırılması Sigortası' nda sigortaya esas olan kıymet, makinelerin yeniye göre ikame bedelleridir. Zira bu sigorta kapsamında meydana gelen hasarlar büyük çoğunlukla kısmi hasarlardır ve arızalanan parça yerine yenisi takıldığından hasar ödemesi de bu yeni parça bedeli üzerinden yapılır.
Makine Kırılması Sigortası yapılan sabit makineler için ayrıca Yangın Sigortası da yaptırılması uygun olacaktır.

Elektronik Cihaz Sigortası

İşletmenizdeki tüm elektronik cihazlarınızı (sabit ofis cihazları - bilgisayar, yazıcı, faks, fotokopi, telefon santrali, CNC makineler - tekstil ve torna makineleri, tıbbi cihazlar - ultrason, manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi, röntgen, gama kameralar, film baskı ve banyo cihazları, radyo ve televizyon istasyonlarındaki cihazlar vb.) montaj ve tecrübeleri tamamlandıktan ve tam çalışır hale geçtikten sonra teminat altına almaktadır.

Elektronik Cihaz Sigortası' nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, otomatik olarak teminat altına aldığı başlıca riskler şunlardır:
İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği, kötü niyeti
Hatalı dizayn ve malzeme
Elektrik enerjisinden kaynaklanan hasarlar (voltaj dalgalanmaları, kısa devre/alevsiz yangın, yıldırımın dolaylı etkileri)
Yangın, yıldırım, infilak
Kavrulma, kararma, is, duman
Fırtına, sel, yer kayması, toprak çökmesi
Dahili su
Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs

Elektronik Cihaz Sigortası' nın teminat kapsamı aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:
Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları
Seyyar ve taşınabilir cihazların sigortalı mahal dışındaki ziya ve hasarları
Deprem
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
Veri kaybı
Artan iş ve çalışma masrafları
Valf ve tüpler

Elektronik Cihaz Sigortası' nda sigortaya esas olan kıymet, cihazların yeniye göre ikame bedelleridir. Zira bu sigorta kapsamında meydana gelen hasarlar büyük çoğunlukla kısmi hasarlardır ve arızalanan parça yerine yenisi takıldığından hasar ödemesi de bu yeni parça bedeli üzerinden yapılır

İnşaat All Risks Sigortası

Her türlü inşaat projenizi (bina, yol, baraj, liman, kanalizasyon, içme suyu ve elektrik hatları, havaalanı, vb.), inşaatın başladığı ilk günden projenin tamamlanacağı ya da teslim edileceği güne kadar risklerinize uygun teminatlarla güvence altına alır.

İnşaat All Risks Sigortası' nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, otomatik olarak teminat altına aldığı başlıca riskler şunlardır:
Deprem, sel, fırtına, toprak kayması ve çökmesi dahil olmak üzere her türlü doğal afet
Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs
Yangın, yıldırım ve infilak
Hava ve kara taşıtları çarpması
Şantiye/işletme kazaları

İnşaat All Risks Sigortası' nın teminat kapsamı, aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:
Enkaz kaldırma masrafları
İnşaat makineleri
Şantiye tesisleri
Üçüncü şahıs mali sorumluluk
Bakım devresi
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları

İnşaat All Risks Sigortası' nda sigortaya esas olan kıymet müemmen meblağdır. Proje başlangıcında sigorta bedeli olarak "ihale bedeli" esas alınabilir. Ancak aslolan, sigorta bedelinin inşaatın tamamlanacağı tarihte ulaşacağı öngörülen maliyete eşit olmasıdır.

Montaj All Risks Sigortası

Her türlü montaj projenizi, ki bunlara örnek olarak gübre fabrikaları, gıda ve metal işleme tesisleri, tekstil sektörü, tuğla fabrikaları, kağıt, kereste ve deri sanayindeki makinelerin montajları gösterilebilir, montajı yapılacak makinelerin şantiye sahasına varmasından montajlarının ve tecrübe devrelerinin tamamlanmasına kadar risklerinize uygun teminatlarla güvence altına alır.

Montaj All Risks Sigortası' nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, montaj kazalarına ilave olarak otomatik teminat kapsamına aldığı başlıca riskler şunlardır:
Deprem, sel, fırtına, toprak kayması ve çökmesi dahil olmak üzere her türlü doğal afet
Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs
Yangın, yıldırım ve infilak
Hava ve kara taşıtları çarpması
Dört haftalık tecrübe devresi

Montaj All Risks Sigortası' nın teminat kapsamı aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:
Enkaz kaldırma masrafları
Montaj işlerini yerine getirmek için kullanılan makine ve ekipmanlar
Şantiye tesisleri
Üçüncü şahıs mali sorumluluk
Dört haftayı aşan tecrübe devresi
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları

Doğalgaz Tesisat Sigortası

06.08.2004 tarih, 25545 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan ve 01 Ekim 2004 tarihi itibarı ile yürürlüğe giren ilgili kanun maddesi gereğince; doğalgaz iç tesisat ve/veya dönüşüm projelerinde, projeye başlamadan önce “Doğalgaz Tesisat Sigortası” düzenlenmesi ve Doğalgaz Dağıtım Firması’ na, onay için sunulması zorunluluğu getirilmiştir. Bu kanun maddesine dayanarak, “Doğalgaz Tesisat Sigortası” ile ilgili projelerinizi güvence altına almaktayız.

Teminatın kapsamı :

Montaj Tüm Riskler Teminatı:
Sigorta konusu iç tesisatın yapımı/dönüşümü işinin Sözleşme süresi içinde yürütülmesi sırasında Sigorta Ettirenin (Sertifikalı Firmanın) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden dolayı sigorta kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları Montaj Tüm Riskler Sigortası Genel Şartları çerçevesinde Sözleşme bedeline kadar temin etmeyi,

Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Teminatı:
Sigorta Ettirenin sigorta konusu tesisat ile ilgili taahhütlerini sözleşme süresi içinde yerine getirmemesi veya herhangi bir nedenle (mücbir sebepler hariç) sözleşme süresi içinde tamamlayamamış olmasından kaynaklanan zararların karşılanmasını Sözleşme bedeline kadar temin etmeyi,

Makine Kırılması Teminatı:
Sigorta konusu iç tesisatın devreye alınması işleminden başlamak üzere 12 aylık süre boyunca, sigorta kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları çerçevesinde Sözleşme bedeline kadar temin etmeyi,kabul ve taahhüt eder.

Doğalgaz yakan cihazlar (kazan, kombi, soba, şofben vb.) poliçe teminatına dahildir.


Tüm hakları saklıdır©2011 Asri Sigorta Ltd. Şti.

Adres : Omurtak Cad. Sezer İş Mrk. No:39 Çorlu / Tekirdağ
Tel : (0282) 654 87 97 - Faks : (0282) 652 02 66
E-mail : info@asrisigorta.com